Zasady dobrej dyskusji, czyli przeczytaj zanim napiszesz
 • 1. Forum to jest poświęcone programowi pocztowemu The Bat! Przyjmujemy, że jej podstawowe tematy to:
 • a. pomoc w poprawnej konfiguracji TB!
 • b. omawianie i proponowanie zmian w funkcjonalności TB!
 • c. weryfikacja i zgłaszanie ewentualnych wad programu
 • d. omawianie związków między TB! a oprogramowaniem innych producentów w perspektywie wspierania wzajemnego rozwoju
 • e. rozwijanie materiałów pomocowych dla The Bat! - zarówno treści, jak i oprogramowania
 • f. omawianie kwestii związanych z pocztą elektroniczną
 • 2. Na forum także obowiązuje Netykieta, pamiętaj więc o niej - nikomu ona nie zaszkodziła. Świadczy o dobrym wychowaniu rozmówcy. Nie prowokuj innych np.: słownictwem, porównaniami, niejasnymi aluzjami, tonem swojej wypowiedzi. Przestrzegaj ogólnie obowiązującego w Polsce prawa.
 • 3. Naturalnym stanem rzeczy jest różnica poglądów dyskutantów na dany temat. Jednak prosimy powstrzymywać się od słownych utarczek. Osiągniemy to, jeżeli:
 • a. będziemy trzymać się faktów i odróżniać od nich swoje prywatne oceny;
 • b. nie używaj przekleństw;
 • c. nie obrażaj innych uczestników listy - wprost lub pośrednio; nie będziemy definiować szczegółowo, na czym polega obrażanie kogoś - będziemy na to stanowczo reagować banowaniem użytkownika.
 • 4. Zanim wyślesz pierwsze pytanie lub zgłoszenie problemu zapoznaj się z dostępnymi pomocami:
 • The Bat FAQ
 • FAQ PSTB
 • - może się zdarzyć, że odpowiedź już jest gotowa.
 • 5. Nie używajmy forum do wysyłania tekstów, które nie są na temat lub nie dotyczą go bezpośrednio. Jeśli musisz wysłać taką wiadomość, to w polu tematu wpisz "OT" (off-topic) lub "SOT" (slightly off-topic).
 • 6. Zakazuje się stanowczo SPAMu w każdej postaci, a w szczególności: - reklamy przedsięwzięć skierowanych na finansowy zysk czy reklamy stron WWW.
 • 7. Odpowiedzi w dyskusji powinny być w miarę możliwości kompletne i szczegółowe - powinny wskazywać źródła wiedzy lub sposoby realizacji określonych działań. Niezbędne wydaje się zaznaczenie w danej sprawie, czy pomysł został już faktycznie sprawdzony, czy też mamy do czynienia tylko z domysłem.
 • 8. Unikaj postowania otwierającego NOWY wątek poprzez odpowiedź na inny post w już istniejącym i nie związanym z poruszanym przez ciebie zagadnieniem.
 • 9. Każdy nowy watek należy wyposażyć w sensowny i merytoryczny temat. W szczególności dotyczy to zgłoszeń problemów. Tu należy podawać jak najwięcej szczegółów - np. wersja programu TB!, system operacyjny, aplikacje działające podczas raportowanego zgłoszenia itp..
 • 10. Każdy nowy post lub nowy wątek musi być stricte związany z tematem forum, na które jest postowany.
 • 11. Zakazane jest wielokrotne wysyłanie takich samych postów bądź tworzenie takich samych wątków.
 • 12. Nie wywołujemy tematu "czy ktoś ma łatę / cracka / seriala do TB!" - dyskusje na ten i podobne tematy są zakazane.
 • 13. Unikaj wysyłania wiadomości np. wyłącznie z podziękowaniem za rozwiązanie problemu lub z potwierdzeniem, że ciebie to także spotkało. Dziękować można prywatnie.
 • 14. Przy odpowiadaniu należy dokładnie zapoznać się z treścią czyjejś wypowiedzi, a następnie odpowiadać tylko na tę jej część, przy której mamy coś do powiedzenia. Tę zasadę należy realizować przez wycinanie zbędnych fragmentów oryginału.
 • 15. Forum nie przechowuje żadnych załączników. Ilustracje graficzne można dodawać tylko jako łącza do obrazów zamieszczonych na zewnętrznych serwerach WWW.
 • 16. Jest stanowczo zabronione postowanie linków do plików zewnętrznych w postaci ukrywającej rozszerzenie pliku lub do plików z niebezpieczną zawartością (np. wirusy, trojany). Szczególnie dobrym zwyczajem jest podawanie nazwy wraz z rozszerzeniem oraz wielkości pliku, który kryć będzie się pod podanym linkiem.
 • 17. Sygnatury należy ograniczyć do czterech wierszy i uwzględnić przy tym punkt 6 Zasad.
 • 18. Wkład uczestników w forum będzie odzwierciedlany w treści FAQ publikowanego na WWW polskiej strony programu The Bat!. Nikogo nie pominiemy.
 • 19. Dyskutanci podający dane umożliwiające nielegalne użytkowanie TB! są wykreślani z forum natychmiast i bez uprzedniego ostrzeżenia.
 • 20. Wszelkie kwestie sporne lub nie uregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygają bez możliwości odwołania właściciele forum PSTB! Krzysztof Kudłacik, Michał Kosiński oraz administratorzy.