21

Odp: Jak odszukać wiadomości z inną datą utworzenia niż datą odebrania

Niestety, nie mam możliwości powrotu do Twojej wersji programu w celu upewnienia się czy ma on błędy psujące filtrację w niektórych przypadkach. Piszesz o ciekawych właściwościach The Bat! - potwierdzam, bo ja również z naszej dyskusji czegoś się nauczyłem.

Przede wszystkim nigdy nie miałem potrzeby sprawdzenia jak działa ustawianie parametru w filtrze i jak później ten parametr można wykorzystać. Okazuje się, że nie jest to sprawą trudną. W tym konkretnym przypadku filtracji za pomocą drugiej z rozważanych tu metod cały algorytm wygląda następująco:

1. Pierwszy filtr nadaje wartość parametrowi, wywołując szablon podręczny służący do obliczania tej wartości. Wartość ta wynosi 0 albo 1, zależnie od spełnienia warunku określonego w szablonie (w tym przypadku było to sprawdzanie różnicy dat).

2. Filtr podrzędny na podstawie ustawionej przez filtr główny wartości tego parametru wykonuje jakąś operację - tutaj był to eksport wiadomości.

Taki schemat można wykorzystać do różnych celów - zachęcam do prób z innymi filtrami i szablonami. Nie jest do tego wymagana głęboka znajomość jakiegoś języka programowania - na ogół wystarczy umiejętność opisu działań logicznych, które chcemy wykonać. The Bat!, jak wiadomo, może (prawie) wszystko :-)