Proszę o pomoc w utworzeniu filtra który usuwa z konkretnej książki adresowej pozycję na podstawie odnalezionego adresu email (adres email znajduje się w treści maila - nie w nagłówku).

Dziękuję za odpowiedź. Niestety nie będę mógł zastosować tego tricku. (Ponowne uruchomienie filtra wyczyści istotne wiadomości z foldera).

Czy istnieje możliwość, aby w filtrze poczty przychodzącej, ustawić makro tworzące pusty katalog o nazwie którą wskaże wyrażenie regularne? (  np: \Inbox\%SetPattRegexp="(?imU-s)\sszukany_tekst:\s(.*)$"%RegexpMatch(%OText)\  )