1

(1 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Google działa tak jak chce, zatem nie mamy na to wpływu sad

Jeśli chodzi o kolory wpisów w kalendarzu to nigdzie nie znalazłem możliwości ich modyfikacji. Wydaje mi się, że to kolory są przypisane w jakiś sposób na stałe do kont. Zmiana motywu kolorystycznego programu także nic nie daje.

2

(1 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Spróbuj uruchomić Porządki w folderach z menu Folder (oczywiście, wcześniej zrób kopię zapasową. Oprócz tego prawdopodobnie masz za dużo wiadomości w folderach Odebrane - warto je poprzenosić do innych folderów.

3

(1 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Ostatni raz był widziany 25. sierpnia na grupie TBBETA, gdy obiecał aktualizację interfejsu GPG w The Bat!

4

(10 odpowiedzi, napisanych FAQ - pytania i odpowiedzi)

spin napisał/a:

Ok, ale czy dobrze rozumiem, że mogę the bata zainstalować na dwóch czy trzech komputerach, ale w danym czasie używać tylko na jednym ?
[...]
Co do wylogowania się, to w sumie  nie bardzo wiem jak the bacie to zrobić. Jest jakiś sposób ?

Tak wynika z licencji - możesz zainstalować wersję Professional na dowolnej liczbie komputerów.

Pisząc o wylogowaniu, miałem na myśli wyłączenie programu.

5

(3 odpowiedzi, napisanych Szablony i filtry)

Moja propozycja (sprawdziłem u siebie) jest następująca:

1. Utwórz plik tekstowy zawierający w oddzielnych wierszach wpisy klientów w postaci "Nazwa <znak tabulacji> NIP". Nazwij ten plik np. Klienci_NIP.txt i zapisz go w jakimś katalogu.

2. Utwórz filtr poczty przychodzącej, który będzie reagował na wiadomości od ZUS (czyli takich, w których nadawcą będzie ZUS).

3. Jako operację filtru ustaw "Dołącz notatkę", a w szablonie notatki wpisz następujący kod:

%_DanyNIP='%SetPattRegExp="(?ism).*NIP:\s*(\d{10})"%RegexpMatch(%OText)'%-
%_PlikZUS=%Put("<Ścieżka_do_pliku>\Klienci_NIP.txt")%-
%If:"%_DanyNIP"<>"":'%-
%SetPattRegExp="(?ism)^(.*\n)*(.*)(%_DanyNIP)$"%-
%RegexpBlindMatch(%_PlikZUS)%-
%SubPatt(2)%Subpatt(3)'

Pamiętaj, aby w szablonie wpisać poprawną ścieżkę do pliku Klienci_NIP.txt.

Jak to działa? Użycie wyrażeń regularnych umożliwia uogólnienie operacji na tekście i dzięki temu można użyć jednego filtru zamiast wielu. Wyrażenie w pierwszym wierszu szablonu wycina wartość NIP z odebranej wiadomości i wpisuje ją do zmiennej %_DanyNIP. Następnie w zmiennej %_PlikZUS zapisywana jest zawartość pliku Klienci_NIP.txt.
Jeżeli zmienna %_DanyNIP zawiera NIP, to operacja przebiega dalej, w przeciwnym wypadku nic się nie dzieje.
Kolejny wiersz szablonu to nowe wyrażenie regularne, w którym wzorcem wyszukiwania jest wartość zmiennej %_DanyNIP. Następnie mamy mamy przeszukanie wartości zapisanej w %_PlikZUS i zachowanie wyszukanego wpisu w notatce.

4. Należy włączyć wyświetlanie notatek (menu Środowisko > Edytor notatek lub skrót Shift + Ctrl + I). Po wybraniu na liście wiadomości z ZUS w oknie notatki pojawi się wpis identyfikujący klienta.

Nie wiem czy notatki do wiadomości są zapisywane w kopii zapasowej, jeśli nie, to prawdopodobnie można będzie użyć jakiejś innej sztuczki do zachowania tych informacji.

6

(3 odpowiedzi, napisanych Szablony i filtry)

Sądzę, że zamiast 100 filtrów wystarczy jeden, wykrywający NIP w treści i dodający do wiadomości np. notatkę lub kolorujący ją. Podaj przykład takiego maila z ZUS (oczywiście bez wrażliwych danych), a postaram się coś skonstruować.

Twoi klienci powinni być umieszczeni w książce adresowej (z wstawionym dodatkowo numerem NIP) i wtedy łatwo będzie kojarzyć to z odfiltrowaną treścią. Jeśli klientów masz zapisanych w arkuszu Excela, to import do książki adresowej The Bat! będzie możliwy z pliku CSV, który łatwo w Excelu uzyskać.

P.S.
Najłatwiej będzie rozwiązać ten problem, gdy będziemy dysponowali listą klientów w postaci tekstowej. Każdy wpis klienta zawierać ma jego dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa) oraz NIP. Te dwie pozycje (identyfikator i NIP) powinny być rozdzielone znakiem tabulacji - ułatwi to dalsze operacje.

7

(10 odpowiedzi, napisanych FAQ - pytania i odpowiedzi)

Dokładnie taka treść znajduje się w pliku licencji dołączanym do wersji 10 programu (C:\Users\<xxx>\AppData\Local\The Bat!\Main\10.1.0.0\64\licence.rtf). Sądzę, że dla jednej licencji obowiązuje wymóg pracy nie więcej niż na jednym stanowisku i nie ma znaczenie, czy jest to Voyager, czy program stacjonarny. Nic nie napisano o konieczności wylogowania, ale chyba tak należałoby zrobić, aby być w zgodzie z licencją.

8

(2 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Wyłącz w takim razie sprawdzanie "wieku" wiadomości, włącz automatyczne wyświetlanie tablicy i zniknie ona dopiero wtedy, gdy przeczytasz (wyświetlisz) wszystkie pokazane na niej wiadomości. Sądzę, że tak to działa u mnie.

9

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Nie doczytałem w podanym linku że nie uda się to z wersją 8.x. Napisano tam:

The owners of older versions (v8 and earlier) will not be able to connect to Gmail anymore. To continue using Gmail accounts in The Bat!, you would need to update the program to the latest version.

The owners of any older version of The Bat! have the chance to upgrade their licenses with a 50% discount. If you possess a license for The Bat! V9, you can purchase the upgrade with a 70% discount: https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/order.php

Na pewno OAUTH działa z wersją 9.x.

10

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Google od końca maja bieżącego roku wprowadziło zakaz obsługi kont GMail dla starszych wersji różnych programów. W przypadku The Bat! od wersji 8.8 możliwe jest wykorzystanie autoryzacji OAuth i wtedy działa to bez problemów. Opis możesz znaleźć tutaj: https://www.ritlabs.com/en/news/7799/

P.S. Krym to potoczna nazwa Półwyspu Krymskiego i tak w domyśle to zostało użyte.