31

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

W głównym katalogu z pocztą The Bat! tworzy wiele plików oraz podkatalogi poszczególnych kont i folderów wspólnych. Oto najważniejsze pliki (w nawiasach podano nazwy plików zaszyfrowanych, które występują w trybie pracy z szyfrowaniem):

• *.abd (*.ebd) – pliki książek adresowych;
• accorder.cfg (accorder.efg) – plik konfigurujący kolejność kont na liście w panelu kont;
• account.flb (account.elb) – plik konfiguracyjny dla folderów wspólnych;
• account.cfn (account.efn) – plik parametrów dla folderów wspólnych;
• account.log (account.eog) – zapis informacji o przenoszeniu wiadomości między folderami;
• account.qtb (account.etb) – plik zawierający wspólne szablony podręczne;
• account.srb (account.erb) – plik filtrów dla folderów wspólnych;
• AddrHistory.cdb (AddrHistory.edb) – plik zawierający historię wybieranych adresów;
• avconfig.ini (avgconfig.eni) – plik wtyczki programu antywirusowego (obecnie niespotykane);
• colors.ini (colors.eni) – plik definicji kolorów dla kolorowania wiadomości i folderów;
• config.cdb (config.edb) – plik definiujący gorące klawisze, tryby podglądu i zakładki listy wiadomości;
• events.cfg (events.efg) – plik konfiguracyjny Terminarza programu;
• EditorStyles.ini (EditorStyles.eni) – plik konfiguracyjny stylów edytora HTML;
• ex_log.txt – plik tekstowy dziennika błędów;
• FolderTabs.cdb (FolderTabs.edb) – plik konfiguracyjny zakładek drzewa folderów;
• groups.cfg (groups.efg) – plik kofiguracyjny dla grupowania kont użytkowników;
• ImgDlRules.txt (ImgDlRules.ext) – plik reguł pobierania obrazów zewnętrznych;
• shortcut.cfg (shortcut.efg) – plik konfiguracyjny skrótów klawiszowych w menu programu;
• smartbat.ini (smartbat.eni) – plik konfiguracyjny notatnika SmartBat;
• smartbat.txt (smartbat.ext) – główny plik notatnika SmartBat;
• smimernd.bin – plik tymczasowy używany przy szyfrowaniu (generacja liczb pseudolosowych);
• tbplugin.ini (tbplugin.eni) – plik konfiguracyjny zainstalowanych wtyczek programu;
tbuser.def (tbuser.eef) – plik konfiguracyjny ustawień interfejsu użytkownika;
• thebat32_Exceptions.log – plik dziennika błędów;
• userdept.ini (userdept.eni) – plik konfiguracyjny kont użytkowników.

W katalogach kont (mających nazwę takie jak nazwy kont) występują między innymi pliki:

• account.srb (account.erb) – plik filtrów danego konta;
• account.qtb (account.etb) – plik zawierający szablony podręczne danego konta.

Trochę to dziwne, że nie wyzerowały się ustawienia użytkownika po usunięciu pliku "tbuser.def". Być może jest to związane z błędami w starszej wersji programu, którą się posługujesz. Twój pomysł na dogranie ze starszej kopii zapasowej tylko ustawień własnych jest wart wypróbowania. Nic nie tracisz, a może się okazać, że będzie to skuteczne i wtedy bez obaw będzie można aktualizować program do najnowszej wersji.

Jeżeli takie rozwiązanie nic nie da, to druga Twoja propozycja na "czystą" instalację programu (po uprzednim usunięciu wersji starszej, w tym także wpisów z rejestru Windows) i odtworzenie samej poczty bez ustawień własnych może okazać się właściwa. Większość ustawień już po odtworzeniu samych folderów z pocztą ze starej kopii zapasowej można w tej nowej instalacji przywrócić wstawiając do głównego katalogu z pocztą wyżej wymienione pliki konfiguracyjne - trzeba je tylko wcześniej skopiować w bezpieczne miejsce ze starszej wersji (oczywiście, oprócz "tbuser.def").

32

(10 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Na stronie https://www.ritlabs.com/en/news/7621/ napisano wyraźnie:

What does the Smart Upgrade program mean? This program implies that all The Bat! v9 keys purchased from June 1, 2021 onwards will also be valid for The Bat! v10.

I dalej:

If you purchased The Bat! v9 license before June 1, 2021, you will not be able to participate in the Smart Upgrade program, however, we will provide you with a 70% discount to purchase the upgrade to The Bat! v10!

33

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Sądzę, że mimo wszystko warto przejść na nowszą wersję (czyli 9.5) z wersji 8.8, ponieważ sporo błędów poprawiono, między innymi w interfejsie użytkownika. Nie musisz instalować programu "na czysto", wystarczy normalna instalacja i wszystko powinno być na swoim miejscu (jak zwykle pamiętaj o wcześniejszej kopii zapasowej).

Przed instalacją nowej wersji spróbuj przywrócić poprawne działanie paska szybkiego wyszukiwania w następujący sposób:

1. Na dysku w katalogu głównym z pocztą (najczęściej jest to Mail) odszukaj plik tbuser.def i przenieś go poza ten katalog.

2. Uruchom program - paski narzędziowe powinny powrócić do ustawień domyślnych.

3. Sprawdź jak działa wyszukiwanie i tworzenie zakładek - powinno działać poprawnie. Przeniesiony z katalogu głównego plik tbuser.def można usunąć.

4. Ustaw paski tak jak Ci wygodniej i zainstaluj nową wersję.

34

(4 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Testowałem to na serwerze "home.pl", ale chyba tak zawsze się dzieje. Usunięcie wiadomości z jakiegoś folderu polega na jej przeniesieniu do folderu "Kosz". Kosz może być opróżniony albo za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Del, albo z poziomu menu kontekstowego ("Usuń zawartość").

35

(4 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Prawdopodobnie nie przypisałeś domyślnych folderów do skrzynek IMAP - robi się to we właściwościach konta w sekcji "Zarządzanie pocztą". Serwery IMAP mogą się różnić, ale wielce prawdopodobne, że trzeba przypisać folder Wysłane do SENT i folder Kosz do TRASH.

Nie bardzo rozumiem dlaczego e-maila nie ma w folderze "Wysłane". Sprawdź dokładnie. Jeżeli nie chcesz skorzystać z korespondencji seryjnej to opcja wpisywania adresatów do pola "Kopia ukryta" działa bez problemu. Odbiorcy nie mogą zobaczyć innych adresów niż swój własny, a w wysłanej wiadomości w polu "Kopia ukryta" pojawia się cała lista. Włącz wyświetlanie tego pola na podglądzie - będziesz miał tam całą listę.

Najlepiej do tego celu posłużyć się funkcją korespondencji seryjnej, dostępną z poziomu książki adresowej. Rozumiem, że masz dane odbiorców (e-mail i ich nazwiska) wpisane do książki adresowej - jeśli nie - wpisz ich np. tworząc grupę adresów. Potem należy stworzyć szablon podręczny, czyli w praktyce będzie to treść listu. Po zaznaczeniu w książce adresowej odbiorców twojej korespondencji (najlepiej od razu całej grupy), wskazujesz szablon z treścią i wysyłasz.

Działa to bez problemów, a jeśli chciałbyś dokumentować do kogo wysłałeś list, można zapisywać dane adresatów wysłanej korespondencji w pliku tekstowym. Robi się to prosto z poziomu szablonu wysyłkowego i filtru poczty wychodzącej (jeżeli trzeba, mogę pomóc włączyć tam odpowiednie makropolecenia)

Proponuję zapoznać się z rozdziałem podręcznika na temat korespondencji seryjnej, jeśli będzie coś niejasnego - pisz tutaj.

38

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Czy mógłbyś dokładniej opisać sposób wyszukiwania? Jak to uruchamiasz i gdzie wtedy znajduje się kursor: czy na liście wiadomości? Kombinacja Ctrl+F użyta na liście wiadomości uruchamia wyszukiwarkę (podobnie jak klawisz F7), ale czy o to Ci chodzi? Z kolei klawisze Ctrl+F użyte w podglądzie wiadomości uruchamiają wyszukiwanie w treści wyświetlanej wiadomości.

Można mieć różnie ułożone panele programu i dlatego wskazana byłaby ilustracja z pokazanym obszarem, w którym pokazywały się zakładki.

P.S. Już wiem o co Ci chodzi! W mojej wersji programu (a zapewne i u Ciebie) pole do wprowadzania szukanej frazy znajduje się na pasku narzędziowym o nazwie Szybkie wyszukiwanie. Miałem wyłączony ten pasek i dlatego nie mogłem zrozumieć jak to działa. Jeśli chcesz wyświetlać go na stałe, użyj prawego przycisku myszy na pasku menu i zaznacz tę opcję. Poza tym szybkie wyszukiwanie na liście wiadomości działa także automatycznie: po przejściu na panel listy wiadomości należy zacząć wpisywać szukaną frazę, a pasek pojawi się automatycznie. Zakładka na dole listy tworzy się po wciśnięciu klawisza Enter w polu wprowadzania tekstu na pasku wyszukiwania. Nie ma chyba żadnych ustawień dodatkowych (oprócz koloru nowej zakładki - co sam zauważyłeś).

39

(10 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Przejście z wersji 8.8 do wersji 9.5 nie powinno stwarzać problemów. Po prostu możesz uruchamiać instalator i program sam powinien zaktualizować się do nowej wersji z zachowaniem wszelkich ustawień. Korzystam również z szyfrowania i nigdy nie miałem kłopotów związanych np. z utratą danych przy aktualizacji. Oczywiście, kopia zapasowa zawsze jest potrzebna "na wszelki wypadek".

Począwszy od wersji 9.2 jeśli dobrze pamiętam, zmieniono całkowicie mechanizm wyświetlania i edycji HTML, opierając go o biblioteki Chromium. W związku z tym zmienił się edytor wiadomości. Obecnie w wersji 9.5 w zasadzie nie ma żadnych problemów.

Minął rok od ostatniego opublikowanego wydania podręcznika do The Bat!. W ciągu tego roku w programie sporo się zmieniło - mam nadzieję, że w podręczniku uwzględniłem wszystkie zmiany, które pojawiły się do wersji 9.4.5.3 programu.

Plik PDF zawierający podręcznik można pobrać tradycyjnie z dysku Google.