Temat: Automatyczne przekazywanie wiadomości z folderu

Czy istnieje możliwość aby wiadomości z folderu wirtualnego była przekazywana na inny adres e-mail ( automatycznie )?
Nietoperek 4.1
Wszystkim zdolniejszym ode mnie będę wdzięczny za pomoc .

2

Odp: Automatyczne przekazywanie wiadomości z folderu

Całkowite automatyzacji chyba nie uda się osiągnąć, ponieważ folder wirtualny to coś innego niż filtr. Możesz jednak spróbować utworzyć filtr poczty przychodzącej, w którym warunki będą takie jak dla folderu wirtualnego. Jeżeli wiadomości w folderze wirtualnym pochodzą z kilku kont, wtedy trzeba posłużyć się filtrem wspólnym, wskazując mu dodatkowo te konta. Filtr ten powinien przekazywać pocztę na wskazany adres, a dodatkowo powinien np. kolorować przekazane wiadomości (wtedy od razu będzie widać, które zostały przekazane).

Jeśli kryteria wyboru wiadomości do folderu wirtualnego nie umożliwią zbudowania filtru, to pozostaje jeszcze filtr wiadomosci przeczytanych działający na te same foldery rzeczywiste, z których pochodzą wiadomości w folderze wirtualnym. To również może być filtr wspólny (patrz wyżej).

Trudno radzić coś więcej, bo takie operacje na ogół trzeba dostroić do konkretnego przypadku.