1

Temat: stosowanie wyrażeń regularnych w kryteriach filtrowania

czy w kryteriach filtrowania dopuszcza się używanie wyrażeń regularnych?
jeśli tak, to gdzie mógłby znaleźć podpowiedzi?

2

Odp: stosowanie wyrażeń regularnych w kryteriach filtrowania

Można użyć wyrażenia regularnego jako argumentu w niektórych kryteriach w filtrach. Począwszy od wersji 3.0 w programie The Bat! nie ma już odrębnej opcji włączającej mechanizm wyrażeń regularnych w filtrach. Odbywa się to automatycznie na podstawie rodzaju kwalifikatora, czyli zasady składni wyrażeń regularnych obowiązują dla następujących kwalifikatorów: pasuje do, nie pasuje do, pasuje do dowolnego z, pasuje do wszystkich z.

Z tego wynika, że wyrażenia regularne mogą być użyte tylko dla następujących warunków filtru (bowiem tylko wtedy można stosować wyżej wymienione kwalifikatory):
Nadawca
Odbiorca
Temat
Komentarz
Treść
Nagłówek
Źródło wiadomości
Pole nagłówka
Notatka

Oprócz zwykłych filtrów także argumenty filtrów selektywnego pobierania muszą spełniać reguły składni wyrażeń regularnych w przypadku użycia tych kwalifikatorów: pasuje do, nie pasuje do, pasuje do dowolnego z, pasuje do wszystkich z.

Domyślne ustawienia opcji PCRE przy filtrowaniu wiadomości to PCRE_CASELESS+PCRE_MULTILINE. Podczas przeszukiwania cała wiadomość traktowana jest jako jeden łańcuch znakowy. Przed porównaniem następuje zamiana par znaków CR/LF (0D/0A) na znak LF (0A).