1 (edytowany przez PeGie 2019-04-11 08:39:41)

Temat: Przerwane połączenie

Przyzwyczajenie do bata pozostała więc postanowiłem do niego wrócić smile
Na nowo konfiguruję konta i przy jednym z nich pojawia mi się komunikat:

2019-04-11, 08:13:28: IMAP  - Łączenie z serwerem IMAP wn16.webd.pl przez port 993
2019-04-11, 08:13:28: IMAP  - Połączono z serwerem IMAP (wn16.webd.pl)
2019-04-11, 08:13:28: IMAP  - 10053 Nawiązane połączenie zostało przerwane przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze-hoście
2019-04-11, 08:13:33: IMAP  - Rozłączono

Gdzie szukać problemu?

I jeszcze jedno konto tym razem O2.pl

2019-04-11, 08:19:02: IMAP  - Autoryzacja (użytkownik: "g......@o2.pl", metoda: "LOGIN")...
2019-04-11, 08:19:03: IMAP  - Uwierzytelnienie na serwerze IMAP przebiegło pomyślnie, komunikat serwera: "Login completed"
2019-04-11, 08:32:23: SEND  - Wysyłka poczty - liczba listów w kolejce: 1
2019-04-11, 08:32:23: SEND  - Łączenie z serwerem SMTP poczta.o2.pl przez port 465
!2019-04-11, 08:35:23: SEND  - Serwer przerwał połączenie