1

Temat: Szablon dodający zawartość schowka jako załącznik

Autor: Konrad Szkudlarczyk
Wymagania: wtyczka XMP

%_filepath='%XMP_Envir("TEMP")\%-
%XMP_DlgInput("Nazwa pliku:",".txt")'%-
%IF:'%XMP_FileExist("%_filepath")'='1':'%_choice=`%-
%XMP_MsgBox("Plik %_filepath już isnieje!\nJeśli naciśniesz %-
""Przerwij"", szablon przestanie działać, a plik pozostanie %-
bez zmian.\nJeśli naciśniesz ""Ponów próbę"", jego zawartość %-
zostanie skasowana i zastąpiona zawartością schowka.\nJeśli %-
naciśniesz ""Zignoruj"", zawartość schowka zostanie dopisana %-
do pliku, a plik zostanie dołączony do wiadomości.","%-
Co robić?","ari")`':'%-
%_Tmp=`%XMP_FileAddLn("%_filepath","%CLIPBOARD")`%-
%ATTACHFILE(%_filepath)'%-
%IF:'%_choice'='I':'%-
%_Tmp=`%XMP_FileAddLn("%_filepath","%CLIPBOARD")`%-
%ATTACHFILE(%_filepath)'%-
%IF:'%_choice'='R':'%-
%_Tmp=`%XMP_FileDel("%_filepath")`%-
%_Tmp=`%XMP_FileAddLn("%_filepath","%CLIPBOARD")`%-
%ATTACHFILE(%_filepath)'%-