41 (edytowany przez Chris94 2024-01-01 12:58:59)

Odp: automatyczna kopia zapasowa - problemy

Zygmunt napisał/a:

Automatyczna kopia zapasowa jest zapamiętywana jako zadanie w terminarzu. Od wersji 10.4.0.1 terminarz jest praktycznie niesprawny: ani zadania nie są uruchamiane o wyznaczonym czasie, ani nie są uruchamiane po terminie mimo włączenia takiej opcji. Ten błąd był zgłoszony do autorów już 8. czerwca (https://bt.ritlabs.com/view.php?id=2247), ale nie ma żadnego odzewu. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo nie ma innego wyjścia. Błąd jest wyjątkowo uciążliwy, bo dotyczy wszelkich zadań uruchamianych z terminarza.

Ten terminarz jest kompletnie spieprzony, a Ritlabs zamiast go naprawić, wydaje nową, osobno płatną wersje TB!
Od lipca walczę z problemem automatycznej kopii zamachowej, która wykonuje się w innych miejscach oraz terminach niż to było ustawione w zakładce Konfiguracja. Wykonałem co najmniej kilkanaście deinstalacji oraz instalacji Bata, większość z nich z czyszczeniem rejestru, zainstalowałem TB nawet na laptopie mojej żony, na którym nigdy wcześniej Bata nie było. 
I za każdym razem po jakimś czasie ponownie dochodzi do sytuacji, że kopia zapasowa nie zapisuje się w tym katalogu, który ustawiłem, lecz w katalogu z pocztą.
Eksperymentując doszedłem do wniosku, że za operację archiwizacji odpowiadają co najmniej dwa różne, niezależne od siebie  procesy, gdyż czasami archiwizacja potrafiła mi się wykonać nie o godzinie takiej, jaka była aktualnie nastawiona, lecz takiej, jaka była nastawiona np. dwa dni wcześniej. Czasami dla odmiany wykonywały mi się dwie aktualizacje: jedna o porze ustawionej aktualnie, a druga o porze, która była ustawiona kiedyś wcześniej!
Co więcej, czasami zdarzało mi się, że godzina wykonywania backupu w oknie konfiguracyjnym potrafiła się sama przestawić na tę inną! Aby mieć pewność, czy tak było faktycznie, każdego dnia przed wyłączeniem komputera notowałem sobie ustawienia, z jakimi zostawiałem komputer na noc.
Powyższe to były tylko moje podejrzenia, ale kilka dni temu otrzymałem dowód na potwierdzenie moich podejrzeń, gdy na ekranie nagle wyświetlił mi się komunikat zachęcający do włączenia wykonywania automatycznych archiwizacji:

https://zapodaj.net/images/56320e8459796.jpghttps://zapodaj.net/plik-22icbHE0Oi

Było to o tyle dziwne, że ja automatyczne wykonywanie backupów już miałem włączone i moja istniejąca konfiguracja robienia backupów już wyglądała następująco:

https://zapodaj.net/images/0999341e58e37.jpghttps://zapodaj.net/plik-UQpFgctEY3

Jak widać, w obydwu oknach jest ustawiona ta sam ścieżka do zapisywania backupu czyli E:\Backup\TheBat\autobackup.tbk
natomiast godzinę wykonywania się tego nowego backupu ustawiłem na 21:45, czyli o kwadrans wcześniej niż ten backup pierwotnie ustawiony.
I od tego momentu zaczęły się jaja, bo teraz codziennie wykonują mi się dwa backupy:
- jeden o godz. 21:45, który kopię poczty zapisuje mi w katalogu c:\Users\username\AppData\Roaming\The Bat!\ (chociaż  powinien ją zapisywać w katalogu E:\Backup\TheBat\ , a mój katalog poczty to nie c:\Users\username\AppData\Roaming\The Bat!\ , lecz E:\Mail\),
- drugi o godz. 22:00, który kopię poczty zapisuje w katalogu E:\Mail\, chociaż też powinien ją zapisywać w katalogu E:\Backup\TheBat\.

PS:
Odkryłem, że jeśli tylko TB jest włączony o danej porze, to archiwizacja dokonuje się nie dwa razy na dobę, ale nawet 3 razy:
- o godz. 0935 i wtedy kopię poczty TB zapisuje mi w katalogu c:\Users\username\AppData\Roaming\The Bat!\
- o godz. 2145 i wtedy też kopię poczty TB zapisuje mi w katalogu c:\Users\username\AppData\Roaming\The Bat!\
- o godz. 2200 i wtedy kopię poczty zapisuje mi w katalogu E:\Mail\
Przez cały ten czas na ekranie Konfiguracja widoczna jest ustawiona godzina aktualizacji 21:45 i ścieżka zapisu E:\Backup\TheBat\autobackup.tbk