1

Temat: Folder pośredniczący

Ponieważ oszczędzam swój dysk startowy SSD (C:), to założyłem sobie RamDysk (R:) o pojemności 1 GB. Ma to swoje zalety, bo nie zapisuję śmieci na SSD, pamięć RAM jest szybsza od pamięci statycznej i po włączeniu zawsze mam czysty system. Jednak podczas archiwizacji TheBat korzysta ze zmiennej systemowej TMP, która u mnie jest przekierowana na dysk R:, czyli RamDysk, co powoduje, że kopia największych folderów nie może się utworzyć, bo jest tam za mało miejsca.

Czy istnieje parametr określajacy z jakiego folderu pośredniczącego ma korzystać TheBat przy tworzeniu kopii zapasowych ?

Tymczasowo problem rozwiązałem tak, że zmienną systemową TEMP ma skierowaną na R:\TEMP, a zmienną systemową TMP mam skierowaną na E:\TEMP (zwykły dysk HDD - działa wolniej, ale działa).