1

Temat: IMAP Certyfikat - Własny Serwer Problem

Usiłuję skonfigurować połączanie IMAP. Pomimo dodania certyfikatu do zaufanych dostaję taki komunikat

2013-11-05, 11:01:46: IMAP  - Łączenie z serwerem IMAP mail.qbiko.pl przez port 143
2013-11-05, 11:01:46: IMAP  - Inicjacja fazy potwierdzania TLS
>2013-11-05, 11:01:46: IMAP  - Nr certyfikatu: 91F7BB00E59AF669, algorytm: RSA (1024 bitów), ważny od 2012-10-03 17:18:53 do 2040-02-18 17:18:53, dla 1 węzłów: localhost.
>2013-11-05, 11:01:46: IMAP  - Właściciel: US, Someprovince, Sometown, none, none, localhost, webmaster@localhost.
>2013-11-05, 11:01:46: IMAP  - Certyfikat wystawiony samodzielnie.
!2013-11-05, 11:01:46: IMAP  - Błąd fazy potwierdzania TLS: Nieważny certyfikat serwera (Certyfikat źródłowy CA nie jest wiarygodny, ponieważ nie ma go w książce adresowej źródeł CA).
>2013-11-05, 11:02:00: IMAP  - Nr certyfikatu: 91F7BB00E59AF669, algorytm: RSA (1024 bitów), ważny od 2012-10-03 17:18:53 do 2040-02-18 17:18:53, dla 1 węzłów: localhost.
>2013-11-05, 11:02:00: IMAP  - Właściciel: US, Someprovince, Sometown, none, none, localhost, webmaster@localhost.
>2013-11-05, 11:02:00: IMAP  - Certyfikat wystawiony samodzielnie.
!2013-11-05, 11:02:00: IMAP  - Błąd fazy potwierdzania TLS: Nazwa serwera (