Temat: licznik wiadomości

Jak w The Bat! v7 załączyć licznik wiadomości, aby na utworzonym drzewie widoczna była stale liczba wiadomości w każdym folderze?