Temat: Masowy eksport wiadomości do *.EML - wraz z tytułem

Czy jest możliwość masowego eksportu do EML, wiadomości (lub całych folderów, np. typu Wysłane) gdzie tytuł maila jest nazwą pliku? działa to bardzo fanie po kliknięciu myszą i wybraniu opcji "Zachowaj jako", tylko problem jest taki, że każda wiadomość muszę potwierdzić .
Z kolei opcja "Narzędzia>eksport wiadomości>EML" działa masowo, ale tworzy numery w nazwie plików, a zależy mi na tytule. Będę wdzięczny za pomoc smile

2

Odp: Masowy eksport wiadomości do *.EML - wraz z tytułem

Można to zrobić za pomocą filtru. Utwórz filtr, w którym jako kryterium ustaw Dowolna wiadomość, a jako operację wybierz eksport wiadomości do pliku, zaznaczając opcje Wiadomość RFC 822 (.MSG/.EML,czysty tekst) i Zastąp istniejący plik. W pole Eksportuj wiadomość do pliku: wpisz ścieżkę do katalogu, do którego chcesz zapisywać wyeksportowane wiadomości, i nazwę pliku %OSubject.EML.

Makro %OSubject w nazwie pliku będzie rozwijane podczas eksportu na rzeczywisty temat wiadomości. Oczywiście, należy jeszcze ustawić ręczne uruchamianie filtru i/lub podpiąć go pod jakąś kombinację klawiszy. Lepiej, aby filtr znajdował się w grupie filtrów wiadomości przeczytanych.

Oczywiście, aby działało to tak jak chcesz, powinieneś podświetlić żądane wiadomości na liście i z menu folderu uruchomić ponowną filtrację, wybierając filtrację tylko wiadomości zaznaczonych. Możesz także użyć wcześniej zdefiniowanego skrótu klawiszowego do uruchomienia filtru.

Jeżeli masz wiadomości o tym samym temacie, to zamiast opcji Zastąp istniejący plik należy włączyć opcję "Powiększaj" nazwę pliku. Wtedy do powtarzających się nazw będzie doklejany kolejny numer, dzięki czemu nie utracisz żadnej z eksportowanych wiadomości.