1,351

(3 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

mowpd napisał/a:

Czy zdał już sobie ktoś sprawe, że po sieci krąży e-mail od "Doctor" z cennikiem leków na jakiejs stronie? Ja już miałem tę przyjemność. Dostaję takie maile kilka razy w tygodniu. Co ciekawe e-mail zawsze pochodzi z innego adresu, a nawet z innych krajow, ale zawsze w meta tagu mailer znajduje The Bat! w wersjach narazie od 2.0.0 do 2.0.6. Załatajcie wreszcie sobie ten programik, albo zostancie przy outlookach bo i tak nie widzę rożnicy w bezpieczeństwie. Zróbcie cokolwiek...

Pozwoliłem sobie na ten obszerny cytat w celach edukacyjnych, ponieważ jasno pokazuje on brak wiedzy charakterystyczny dla większości użytkowników Internetu. Już pierwsze zdanie świadczy o tym, że Autor tej informacji trafił kulą w płot. Następne tylko to potwierdzają...

Teraz kilka wyjaśnień: Automatyczne kojarzenie jakiegokolwiek programu pocztowego z rozsyłaniem spamu jest błędem. Nawet "outlooki", które wytwarzają większość danych w poczcie elektronicznej, nie mogą być z tym kojarzone. Nawet jawny wpis programu widniejący w nagłówku wiadomości nie oznacza, że ten właśnie program został użyty do wysyłki niezamawianych treści (nie wspominając o adresach nadawcy).

Sądzę, że Autor pomylił samo rozsyłanie spamu z podatnością niezałatanych programów pocztowych lub systemów operacyjnych Wiodącego Producenta na ataki wirusów lub złośliwych użytkowników sieci, które mogą doprowadzać do nieautoryzowanego wysyłania poczty z komputerów Bogu ducha winnej ofiary. Zapewniam z całą odpowiedzialnością, że The Bat! nie ma takiego trybu pracy. Oczywiście, jak każdy program pocztowy, umożliwia świadome wysłanie dowolnej wiadomości - dochodzimy zatem do sedna sprawy, czyli złośliwych użytkowników. W The Bat! akurat w tym obszarze nie ma czego łatać, jemu nawet odbiór i przeczytanie zawirusowanej wiadomości w niczym nie zaszkodzi!

Skoro Autor ostrzeżenia nie widzi różnicy w bezpieczeństwie "outlooków" i The Bat! (podkreślając na wstępie, że nie jest użytkownikiem The Bat!), to wypada tylko żałować, że dotychczas sam się o tej różnicy nie przekonał. Gorąco mogę mu polecić instalację The Bat! i sprawdzenie na własnej skórze, że nie trzeba będzie oglądać niechcianych wiadomości (które tak głęboko Go doświadczyły, że po swoim świadomym wejściu na dziwną stronę wyładował złość na nieznanym Mu programie).

Dodam jeszcze, że moja opinia na temat The Bat! potwierdzona jego intensywnym używaniem od siedmiu lat, jest również systematycznie potwierdzana przez różne gremia. Oto co można np. znaleźć na stronie http://www.softpedia.com/progClean/The- … -5991.html na temat ostatniej wersji (podobnie były oceniane wcześniejsze):

The Bat! Professional 3.62.14 - SOFTPEDIA "100% CLEAN" AWARD

This software product was tested in the Softpedia labs on: 14 June 2005

Softpedia guarantees that The Bat! Professional 3.62.14 is 100% CLEAN, which means it does not contain any form of malware, including but not limited to: spyware, viruses, trojans and backdoors.

This software product was tested thoroughly and was found absolutely clean, therefore it can be installed with no concern by any computer user. However, it should be noted that this product will be retested periodically and the award may be withdrawn, so you should check back this page and especially the date of testing shown above.

1,352

(31 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Prozac napisał/a:

Teraz rozumiem.
W sumie to usuwanie tego pliku, podobnie jak pliku unix_msg.mbx, również nie jest konieczne, jeśli we właściwościach eksportu wiadomości do pliku wybierze się opcję 'Zastąp istniejący plik'. Mam nadzieję, że dobrze rozumuję smile

Tak, usuwanie (czyli parametr "W" w wierszu poleceń) nie jest konieczne po włączeniu opcji zastępowania plików.

Prozac napisał/a:

Całe szczęście, że te powiadomienia są w postaci tekstowej, a nie html i można sobie w ten sposób poradzić z problemem.

Z HTML również nie powinno być większych problemów. Po zbadaniu źródlowej postaci wiadomości można byłoby wyróżnić jej stałe fragmenty i skonstruować filtr działający na podobnej zasadzie. Problem mógłby się pojawić wtedy, gdy poszczególne części MIME wiadomości byłyby kodowane np. za pomocą algorytmu Base64 - wtedy należałoby korzystać z zewnętrznych programów lub skryptów do ich rozkodowania i ponownego kodowania.

1,353

(2 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Zdecydowanie polecam wersję "Professional" i korzystanie z zawartych w niej możliwości szyfrowania na bieżąco zarówno plików konfiguracyjnych, jak i samych wiadomości. Pracuję na tej wersji od ponad roku i po początkowym okresie dostrajania tej funkcji przez autorów obecnie działa ona bez zarzutu. Na początek radzę zapoznać się z podręcznikiem i rozdziałem Instalacja programu - to ważne, bo wprowadzenie szyfrowania na hasło jest nieodwracalne.

1,354

(31 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Filtr powinien działać także na wiadomości zaimportowane, co wypróbowałem na przykładzie załączonym wcześniej przez Ciebie. Zaimportuj wiadomość do jakiegoś folderu i przefiltruj ten folder ręcznie - wtedy zobaczysz wynik. Zgodnie z opisem filtru, w pliku "unix_msg.mbx" będzie cała pierwotna wiadomość, a plik "message.msg" zawierający wiadomość poprawioną zostanie usunięty przez wiersz poleceń w trzeciej operacji (jest za to odpowiedzialny parametr "W" w tym wierszu).

Chcąc usuwać także plik "unix_msg.mbx", musisz posłużyć się dodatkowym programem zewnętrznym typu .bat, który wywołasz z poziomu filtru (będzie to już jego piąta operacja). Taki program wsadowy powinien zawierać dwa wiersze:

DEL "<Pełna ścieżka do pliku>\unix_msg.mbx"
EXIT

Usuwanie pliku "unix_msg.mbx" nie jest jednak konieczne (chyba że są istotne powody, dla których chcesz go usuwać). Jego zawartość zmienia się po każdym zadziałaniu filtru i w niczym nie przeszkadza.

1,355

(31 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Dyskusja na temat błędów kodowania trwa wśród użytkowników The Bat! od dość dawna, szczególnie dotyczy to alfabetów takich jak grecki lub cyrylica. Wiąże się to zapewne z wprowadzeniem Unicode na szerszą skalę. Mam nadzieję, że autorzy umożliwią wymuszanie domyślnego kodowania nawet wtedy, gdy wiadomość nie zawiera informacji na ten temat, czyli gdy jest błędnie sformatowana.

Na tym forum podobny problem pojawił się w innym wątku i również dotyczył wiadomości rozsyłanych przez serwer ze strony WWW. Jeśli są to wiadomości czysto tekstowe, czyli tak jak w przypadku omawianym tutaj, problem można obejść stosunkowo prosto za pomocą jednego filtru poczty przychodzącej. Powinien on reagować na charakterystyczne dane w błędnie sformatowanej wiadomości, np. adres nadawcy, temat, lub nawet brak wpisu w polu Content-Type. Filtr wykonuje kilka operacji charakterystycznych dla "poprawiania" odebranych wiadomości:

1. Eksport wiadomości do pliku w formacie skrzynki uniksowej (np. do D:\Dane\unix_msg.mbx).

2. Eksport wiadomości do zwykłego pliku tekstowego (np. D:\Dane\message.msg) według specjalnego szablonu (z zastąpieniem pliku o takiej samej nazwie, jeśli już taki plik istnieje). Istotą tego szablonu jest wykorzystanie wcześniej wyeksportowanego pliku unix_msg.mbx jako źródła do modyfikacji. W tym przypadku modyfikacja polega na podziale nagłówka, dopisaniu brakujących wierszy "kodujących" i następnie reszty wiadomości. Oto przykładowy szablon dla tej operacji ekportu:

%_OldMsg(%Put="D:\Dane\unix_msg.mbx")%-
%SetPattRegExp="(?ismU)(.*)(^Subject:\s*.*\n)(\w.*?)"%RegexpBlindMatch(%_OldMsg)%-
%SubPatt(1)%SubPatt(2)MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
%SubPatt(3)%-

3. Import wiadomości z pliku D:\Dane\message.msg za pomocą wiersza poleceń, czyli uruchomienie w filtrze programu zewnętrznego, którym jest The Bat!, z następującym wierszem poleceń (warto także włączyć opcję czekania na zakończenie):

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe /IMPORTU="Nazwa konta";F="Nazwa folderu";X;W;I="D:\Dane\message.msg"

4. Ostatnią operacją w filtrze jest usunięcie oryginalnej wiadomości.

Działa to bez problemu, gdyby były jakieś niejasności - chętnie pomogę w ich wyjaśnieniu.

P.S. Dodam jeszcze drobne wyjaśnienie na temat zasady działania filtru do "poprawiania" przychodzących wiadomości. Jego najważniejszą częścią jest druga operacja eksportu danych do pliku (tutaj D:\Dane\message.msg), a w niej - szablon eksportu. W szablonie wykorzystano wyrażenie regularne dzielące treść pobraną z pliku, który powstał w wyniku wcześniejszej operacji eksportu wiadomości w formacie skrzynki uniksowej. Jako punkt podziału wiadomości wybrałem pole Subject w jej nagłówku, lecz równie dobrze może być to inne ściśle określone miejsce w źródłowej postaci danych. Zależy to od konkretnej potrzeby, np. gdy zamiast dodania pól określających kodowanie chcemy zmienić wartość jakiegoś pola nagłówka, wtedy jako punkt podziału trzeba przyjąć pole, które ma być zmieniane. W wyrażeniu regularnym (?ismU)(.*)(^Subject:\s*.*\n)(\w.*?) definiującym podział mamy zatem trzy podwyrażenia: (.*) oznacza dane od początku wiadomości do punktu podziału, (^Subject:\s*.*\n) oznacza wiersz, będący punktem podziału, a (\w.*?) pozostałą część wiadomości. Wydzielone (i zmodyfikowane w razie potrzeby) części wiadomości są następnie wpisywane do pliku za pomocą makr %SubPatt(n). Ważne jest przy tym zachowanie odpowiedniej kolejności poszczególnych elementów, szczególnie gdy między nie wstawia się dodatkowe dane (np. wiersze definiujące kodowanie).

1,356

(7 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Blondon napisał/a:
Zygmunt napisał/a:

Tutaj widzę przyczynę złego kodowania! Czy tworzysz te nowe wiadomości, klikając w link mailto:?

Tak, tak właśnie tworzę, ale nie zrozumieliśmy się... smile Nie chodzi o maile tworzone przeze mnie, ale o te, które dostaję. One najpierw przychodzą do tych 6 folderów (po filtracji), w których mam ustawione domyślne kodowanie (widok wiadomości) na ISO-PL. Po przeniesieniu do folderów "osobistych" w treści maili widzę krzaczki.

Aha, w takim razie niewiele da się zrobić. Z wiadomościami tworzonymi przez skrypty na stronach WWW bardzo często są kłopoty i trzeba indywidualnie wymuszać ich poprawne wyświetlanie (co nie zawsze się udaje). The Bat! oczekuje na wpis kodowania znaków w nagłówku i jeśli tego nie ma, odkodowuje wiadomość korzystając ze "wspólnego mianownika", czyli wspomnianego "us-ascii". Można spróbować dodać do nagłówka wpis z kodowaniem. Mógłby to być filtr poczty przeczytanej tworzący "nową wiadomość według szablonu" (patrz opis operacji filtrowania w podręczniku). Oryginalna wiadomość byłaby usuwana, a w folderze pojawiałby się w lekko zmodyfikowanej postaci (wystarczyłoby chyba użyć makra %Charset w szablonie filtru).

Blondon napisał/a:

Ja i tak muszę te dane wyciagać ręcznie do bazy w excelu. Tak, tak, wiem, że to wszystko można by było rozwiązać prostą bazą SQL, ale ja tej aplikacji nie projektowałem i w ogóle nie chcę w to wchodzić, to trochę skomplikowana sprawa...

Excel odczytuje pliki CSV, a utworzenie takiego pliku za pomocą The Bat! to fraszka. Tutaj następny ukłon w stronę filtru eksportującego wiadomości do pliku tekstowego.

Blondon napisał/a:

Moje szablony (te prywatne) są bardzo grzeczne, hmm.. Nawet gdybym przez przypadek wysłał maila z prywatnego folderu na "służbowy"adres nic by się nie stało. Z resztą nie widzę tu różnicy między szablonami dla kont i folderów - w obu przypadkach można się chyba tak samo wygłupić?

Problem nie istnieje, jeśli nie korzystasz z makra %To w szablonach przypisanych do folderu. Tutaj nie chodzi nawet o "grzeczność", a raczej o prywatność korespondencji, która znienacka może się w takim przypadku pojawić u kogoś obcego. Zerknij do rozdziału "Ostrożności nigdy dosyć" w podręczniku.

Uwaga z dn. 9/11/2005: Operacja "nowa wiadomość według szablonu" w filtrze ma błędy i obecnie nie można z niej skorzystać w taki sposób jak sobie wyobrażałem. Problem został zgłoszony autorom do poprawki.

1,357

(2 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Kriss napisał/a:

Czy istnieje mozliwość zablokowania zamknięcia programu The Bat przez kliknięcie w przycisk zamknij (krzyżyk) w pasku ??

Nie, nie ma takiej możliwości. Masz jednak możliwość usunięcia reklam ze swojego posta i z tego warto skorzystać.

1,358

(7 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Blondon napisał/a:

... Gdybym normalnie wcisnął "odpisz" odpowiedź poszłaby do jakiegoś robota (nobody@provider.pl), czyli nigdzie. Dlatego musiałbym ręcznie wpisywać adres maila zanim wysłałbym odpowiedź, co tez oznacza dodatkową robotę, albo po prostu klikałbym sobie na adres maila który dana osoba podaje w tym formularzu i tworzył nową wiadomość z przygotowanym szablonem jako odpowiedź, co robię obecnie smile

Tutaj widzę przyczynę złego kodowania! Czy tworzysz te nowe wiadomości, klikając w link mailto:? Jeśli tak, to w Twoim koncie, na którym działasz, spróbuj włączyć opcję Konto domyślne dla wywołań mailto: (we właściwościach konta). Prawdopodobnie The Bat! przy takim wywołaniu korzysta ze "wspólnego mianownika", czyli kodowania "us-ascii" i należy go jakoś zmusić do kodowania ISO-8859-2. Radzę także dodatkowo w szablonie tej nowej wiadomości wpisać makro %Charset="ISO-8859-2". To powinno pomóc.

Wracając zaś do sposobu odpowiadania na wiadomości ze "złym" adresem zwrotnym: skoro prawdziwy adres jest umieszczony w standardowy sposób w treści wiadomości, to da się go stamtąd automatycznie wyciąć i użyć w odpowiedzi. Może to zrobić ręcznie uruchamiany filtr generujący odpowiedź według wskazanego szablonu z dodatkiem kilku makr i wyrażeń regularnych. Jeśli nie narusza to czyjejś prywatności, wyślij mi prywatnie taką wiadomość - spróbuję zbudować odpowiedni filtr. Z kodowaniem nie będzie tam prawdopodobnie żadnego kłopotu.

Blondon napisał/a:

Cały problem teraz polega na tym, żeby jako nazwę tworzonego przez filtr folderu użyć makra - kolejna wolna liczba porządkowa. Nie znalazłem takiego makra sad Może za słabo szukałem?

Takiego makra rzeczywiście nie ma, lecz da się to zrobić za pomocą kilku makr i pomocniczego pliku z "licznikiem". W taki sposób numeruję swoje wiadomości na liście dyskusyjnej thebat-l@, a opis możesz znaleźć na tej stronie w dziale FAQ (http://thebat.pl/faq/index.php?itemid=253).

Blondon napisał/a:

Tyle że ja zawsze muszę dopisać coś od siebie w tych mailach, więc przypadek prywatnego maila w służbowej sprawie jest praktycznie dla mnie niewyobrażalny...

Ja także tego sobie kiedyś nie wyobrażałem... Tego co się stało, nie będę jednak publicznie opisywał, bo mi do dziś głupio.

Blondon napisał/a:

No i nadal nie wiem co z tym widokiem - kodowaniem w nowo utworzonych folderach. Byłoby super gdyby foldery podrzędne dziedziczyły tą właściwość po folderze nadrzędnym, tak się jednak nie dzieje sad

Niestety, nie dziedziczą! Jeśli po dodaniu makra %Charset="ISO-8859-2" do szablonu nic się nie zmieni, to rzeczywiście będzie problem.

1,359

(20 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

eM napisał/a:

Co do notatek, to nie umiem jeszcze nimi pracowac.

To bardzo proste. The Bat! przechowuje wiadomości w swoistych bazach danych, a jednym z pól w takiej bazie jest właśnie notatka. Edytor notatek otwierasz z menu Wygląd | Automatyczny podgląd notatki - w otwartym oknie możesz wpisać dowolny tekst. To samo możesz wykonać za pomocą filtru, ponieważ na liście dostępnych operacji mamy Włącz notatkę, która otwiera edytor szablonu notatki. Możesz w nim wpisać to samo co w zwykłym szablonie, łącznie z makrami. Jeśli w filtrze w szablonie notatki użyjesz makra %Attachments, w notatce powstałej po zadziałaniu filtru i przypisanej do odfiltrowanej wiadomości pojawi się lista załączników. Jeśli zależy Ci na ładnym sformatowaniu tej listy, możesz w szablonie notatki wywołać jakiś szablon formatujący (szukaj w FAQ lub w archiwum listy dyskusyjnej thebat-l@).

Notatki są zachowywane w kopii zapasowej, można je automatycznie wyświetlać, ich zawartość może być użyta jako warunek filtru (także w filtrach dla widoków i folderów wirtualnych)... Niezależnie od automatycznej generacji treści notatki, można robić to ręcznie. Jedynym mankamentem przy przetwarzaniu notatek, który być może zostanie kiedyś usunięty, jest brak makra zwracającego ich treść.

1,360

(7 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Blondon napisał/a:

Postaram się krótko przedstawić jak to u mnie wyglada: Poczta przychodząca od każdej z tych kilkuset osób dotyczy w 99% przypadków 6 tematów (6 etapów pewnego zadania które każda z tych osób po kolei "zalicza"). W związku z tym utworzyłem 6 folderów, do których te maile trafiają. Każdy z tych folderów ma przyporządkowany szablon odpowiedzi. Nastepnie, po odpowiedzeniu na maila, przenoszę go ręcznie do folderu "osobistego" danej osoby. Nie mam więc problemów z odpowiedziami na maile, ale z widokiem maila w tym nowo utworzonym folderze.

Taka sytuacja doskonale nadaje się do optymalizacji. Masz już filtry poczty przychodzącej, które segregują wiadomości do sześciu folderów "tematycznych". Ręczne przenoszenie wiadomości do folderów "osobistych" można prosto zastąpić przenoszeniem automatycznym - wykona to jeden uniwersalny filtr dla wiadomości z odpowiedzią. Twoje odpowiedzi także powinny trafiać do tych samych folderów "osobistych" - to zadanie zrealizuje następny uniwersalny filtr poczty wychodzącej. Dodatkowo te filtry powinny automatycznie tworzyć foldery "osobiste", jeśli sam ich wcześniej nie utworzyłeś.

Takie działanie wymaga stosowania jednolitej konwencji nazw dla folderów "osobistych". Proponuję, by nazwy tych folderów były takie jak adresy e-mail Twoich korespondentów - wtedy w filtrach przenoszących wiadomości nazwy tych folderów można zapisać z użyciem makra %OFromAddr (dla filtru poczty z odpowiedzią) albo %ToAddr (dla filtru poczty wychodzącej). Nazwa folderu docelowego w filtrze powstaje jako złożenie nazwy konta i nazwy folderu nadrzędnego, czyli ma postać: \\Konto\Folder_nadrzędny\%OFromAddr (lub %ToAddr - zależy to od filtru).

Można zawęzić działanie filtrów "osobistych", narzucając dodatkowe warunki (jeśli są znane), np. przynależność do określonej grupy tematycznej. Aby wizualnie zróżnicować wiadomości z różnych grup tematycznych, warto zastosować kolorowanie, które powinny wykonywać główne filtry "tematyczne". Wtedy jako warunek filtrów podrzędnych możesz wykorzystać kolor wiadomości.

Jak pisałem poprzednio, szablony dla folderów nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem i należy ich unikać. Historia zna wiele przypadków zabawnych i smutnych pomyłek związanych z wysyłką prywatnej poczty do niewłaściwych adresatów - wystarczy tu chwila nieuwagi. Dlatego proponuję, abyś automatycznie dopisywał adresy swoich korespondentów do książki adresowej. Ponieważ masz filtry "tematyczne", dodaj do każdego z nich dodatkowy filtr podrzędny, który będzie dopisywał adres korespondenta do odpowiedniej grupy "tematycznej" w książce adresowej. Taki filtr "adresowy" powinien działać tylko wtedy, gdy danego adresu nie ma w danej grupie adresowej. Kolejnym krokiem jest sporządzenie sześciu kompletów szablonów dla sześciu grup "tematycznych" w książce adresowej - takie szablony mają wyższy priorytet niż szablony powiązane z folderami i w naturalny sposób ograniczają możliwość pomyłki.

W kolejnym etapie można pomyśleć np. o automatycznym usuwaniu zbędnych adresów z książki, gdy korespondencja z daną osobą się zakończyła. Mozna także automatycznie archiwizować w plikach tekstowych zawartość folderów "osobistych" - to także zadanie dla filtru. Na początek proponuję jednak utworzenie opisanych wyżej filtrów "tematycznych" i "osobistych" - potem można pomyśleć o dalszej optymalizacji.

P.S. Nie napisałeś, którą wersją programu się posługujesz. To ważna sprawa, ponieważ makra w parametrach fitrów działają od niedawna.