11

(4 odpowiedzi, napisanych Szablony i filtry)

Podaj dokładnie kryterium filtru, ponieważ od tego wszystko zależy. Zapewne użyłeś niewłaściwego do danej sytuacji kwalifikatora - ale bez dokładnej informacji nie jestem w stanie Ci pomóc.

12

(4 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Jeśli masz wyświetloną wiadomość, to na panelu jej nagłówka masz zapewne wyświetlonego nadawcę. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego nazwę wyświetli się menu kontekstowe, w którym znajduje się pozycja Podgląd historii korespondencji z daną osobą. Oczywiście, musisz mieć skonfigurowaną historię adresów w panelu konfiguracyjnym programu, aby to dobrze działało.

Problem ze zbędnymi załącznikami można wg mnie rozwiązać na dwa sposoby. Żadnego z nich nie mogę przetestować, ponieważ pracuję w trybie szyfrowanym, w którym z definicji załączniki są przechowywane w wiadomości. Moje uwagi będą zatem tylko teoretyczne.

1. Należy utworzyć listę "potrzebnych" załączników i na podstawie tej listy usunąć z folderu te "niepotrzebne" (czyli te, których nie ma na liście). Najprościej użyć do tworzenia listy filtru, który reaguje na dowolną wiadomość, jest wyzwalany ręcznie kombinacją klawiszy (np Ctrl+F11) i eksportuje wiadomość do pliku tekstowego używając szablonu. W szablonie należy umieścić tylko jedno makropolecenie %Attachments. W filtrze należy także włączyć opcję dopisywania do istniejącego pliku. Makropolecenie wypisze listę załączników do filtrowanej wiadomości. Można ten proces zautomatyzować za pomocą Terminarza.

2. Jeśli tak jak napisałeś, przy przenoszeniu wiadomości na inne konto tylko "potrzebne" załączniki są przenoszone do odpowiedniego folderu, to może warto pomyśleć o utworzeniu tymczasowego konta archiwalnego (np o nazwie "Archiwum") i przeniesieniu do niego kolejno wiadomości z poszczególnych kont. Jeżeli załączniki zostaną przeniesione, to należy usunąć pozostałość z katalogu oryginalnego i wykonać operację odwrotną (przenieść wiadomości z konta archiwalnego na konto pierwotne). Tego rodzaju operacje również łatwo się wykonuje za pomocą filtrów. Jako folder docelowy dla wiadomości przenoszonych na konto "Archiwum" należy podać symboliczną nazwę \\Archiwum\%FolderName, co pozwoli zachować strukturę folderów na koncie archiwalnym zgodną z kontem oryginalnym. Filtr powinien reagować na dowolną wiadomość, a można go uruchamiać ręcznie (albo za pomocą Terminarza).

Jeśli będziesz miał bardziej szczegółowe pytania, postaram się wyjaśnić wątpliwości.

Z jednoczesnym używaniem The Bat! i Voyagera nie powinno być kłopotów. Po prostu zainstaluj gdzieś Voyagera wypróbuj działanie. Jednoczesne wywołanie dwóch kopii The Bat! raczej się nie uda.

Nie wiem czy to pomoże, ale spróbuj może wyeksportować wiadomości w formacie skrzynki pocztowej Unix, włączając wcześniej przechowywanie załączników w treści. Jeśli to się powiedzie i w wyeksportowanych wiadomościach będą zakodowane załączniki (co łatwo sprawdzić podglądając plik w edytorze tekstowym, np. Notatniku), wówczas możesz usunąć wiadomości z The Bat! i załączniki z katalogu. Następnie należy zaimportować wcześniej wyeksportowane wiadomości i nie używać opcji przechowywania załączników w zewnętrznym katalogu.

Oczywiście, przed tymi operacjami należy wykonać kopię zapasową i przećwiczyć działanie na kilku wybranych wiadomościach z załącznikami.

16

(2 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Radzę pobrać podręcznik i zapoznać się z opisem opcji wiersza poleceń, a w tym konkretnym przypadku z opcją /ADD, która służy do tworzenia lub modyfikacji kont. Używając jej, można modyfikować praktycznie wszystkie parametry konfiguracyjne konta, czyli serwery, loginy, hasła, sposób łączenia, porty itp.

Druga przydatna tu opcja to /BATCH, dzięki której uruchamiasz inne opcje zapisane w pliku tekstowym, który można łatwo modyfikować.

Z opisu zrozumiałem, że chodzi o hasła do kont w The Bat!, a nie na serwerach pocztowych. W takim przypadku do wywołania programu dopisujesz we właściwościach opcję /ADD z następującymi parametrami (przykładowo):

/ADDU="Nazwa_konta";InServer="serwer";InUser="login";P="hasło"

Gdyby chodziło o zmianę hasła używanego do łączenia z serwerem przy pobieraniu poczty, to po wcześniejszej zmianie na serwerze można tę zmianę wprowadzić do The Bat!, używając parametru InPwd="hasło_do_serwera" w opcji /ADD. Opcje wiersza poleceń są bardzo rozbudowane i dlatego odsyłam do ich opisu w podręczniku.

17

(2 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Chyba nie zwróciłeś uwagi na fakt, że informacje na PCLab pochodzą z 2015 roku. Jak widać, mamy już rok 2021 i firma istnieje, a po powrocie Stefana Tanurkowa ma jasno zakreślony plan rozwoju The Bat!. Między innymi jest już dostępny do testów nowy edytor HTML, ma być jakiś łącznik do programów w języku Python, ma być rozszerzony system tworzenia filtrów itp.

18

(19 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

W The Bat! można wybrać rodzaj kodowania transportowego (we właściwościach konta w sekcji Zarządzanie pocztą). Wybrałem Base64 i wysłałem do siebie maila z takimi danymi jak podał kolega lec. The Bat poprawnie zdekodował nagłówki, zatem przyczyna opisywanego w tym wątku zachowania musi leżeć gdzieś na serwerze.

U mnie nagłówek przy włączonym kodowaniu Base64 wyglądał tak:

From: =?iso-8859-2?B?ULNhdG5vtmNpIE9yYW5nZQ==?= <moj@adres.pl>
Subject: =?iso-8859-2?B?RHpp6mt1amVteSB6YSBvcLNhY2VuaWUgZmFrdHVyeSB6YSB1c7N1Z2kgT3JhbmdlIGRsYSBr?=
 =?iso-8859-2?B?b250YSAwMDAwMjQ1NDQ1NDI1OA==?=

Jak widać - jest różnica: ja używam tabeli znaków iso-8859-2, a Orange używa utf-8. Po zmianie w The Bat! (w szablonie głównym) na utf-8 mamy:

From: =?utf-8?B?UMWCYXRub8WbY2kgT3Jhbmdl?= <moj@adres.pl>
Subject: =?utf-8?B?RHppxJlrdWplbXkgemEgb3DFgmFjZW5pZSBmYWt0dXJ5IHphIHVzxYJ1Z2kgT3JhbmdlIGRs?=
 =?utf-8?B?YSBrb250YSAwMDAwMjQ1NDQ1NDI1OA==?=

19

(19 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Zmiana na nazwę bez polskich znaków niczego nie da, ponieważ chodzi tu o znaki takie jak "@" (o kodzie hex 40). Z tego co napisałeś w pierwszym poście wynika, że taki znak jest w nazwie Twojego nadawcy.

20

(19 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Chyba nic nie można zrobić, skoro autorzy programu wprowadzili takie rozwiązanie, wyjaśniając to zasadami bezpieczeństwa. Chodzi po prostu o to, że jeśli w polu From: znajdzie się niedozwolony znak, wówczas jest wyłączany mechanizm dekodujący z Base64 i wpis zostawiany jest bez zmian.

Jeżeli znasz nadawcę, spróbuj mu zasugerować zmianę nazwy lub wysyłkę tylko z samym adresem w polu From:.