21

(1 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Niestety, dodanie do paska narzędziowego ikony spoza dozwolonego zestawu nie jest możliwe. Może warto sprawdzić czy w najnowszej wersji występują opisane przez Ciebie problemy (https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/download.php).

Przyczyn uszkodzenia automatycznie tworzonej kopii zapasowej może być wiele, np. wyłączenie programu podczas jej tworzenia. Dlatego uważam, że automatyczna kopia zapasowa nie ma sensu. Chcąc mieć pewność utworzenia poprawnej kopii należy ją włączać za pośrednictwem Terminarza - tam przynajmniej jest wyświetlany komunikat o błędzie, jeśli coś złego się dzieje.

Spróbuj posłużyć się programem TBK Digger (http://www.thebat.cz/the-bat-professional/tbkdigger), może uda C się wyciągnąć jakieś wiadomości.

23

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Jest taki dosyć stary program TBK Digger, ale czy zadziała? Można go pobrać ze strony http://www.thebat.cz/the-bat-professional/tbkdigger.

Kopia zapasowa tworzona przez The Bat! w przypadku kont IMAP praktycznie nie ma sensu, ponieważ synchronizacja działa tylko od serwera do The Bat!, a nie w drugą stronę. Dlatego niektórzy polecają do kopii zapasowej konta IMAP inne programy, np. IMAPSize (https://www.broobles.com/imapsize/download.php). W zasadzie to rada na przyszłość, ponieważ teraz nie wiem jak rozwiązać Twój problem.

24

(4 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

To dla mnie zagadka, nie wiem jak to wyjaśnić. Spróbuj wyłączyć przeszukiwanie wszystkich folderów (przycisk "Żadne") i potem zaznacz tylko ten folder, który Cię interesuje.

Przy tym wyszukiwaniu nie ma chyba potrzeby przełączania w tryb tekstowy.

25

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Wydaje mi się, że po prostu taka jest natura kont IMAP. Chcąc wykonać jakieś operacje między folderami faktycznie robisz to na serwerze i jest to synchronizowane z folderami lokalnymi.

Spróbuj może zaznaczyć te wiadomości z dostępną treścią i wyeksportować je na lokalny dysk w formacie skrzynki UNIX. Wtedy powinien być możliwy ich import do innego folderu The Bat!, nie powiązanego z serwerem IMAP.

26

(4 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Wyrażenia regularne w tym kontekście są aktywne tylko dla trybu czysto tekstowego (nie dla HTML). Jeżeli wiadomość ma część tekstową, to wszystkie opcje wyszukiwania są dostępne. Spróbuj przełączyć się na czysty tekst.

27

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Muszę Cię zmartwić - operacje na folderach IMAP wymagają połączenia z serwerem, a po zmianie hostingu raczej się to nie uda.

Przy odtwarzaniu poczty z kopii zapasowej można wyłączyć ustawienia własne i odtworzyć tylko foldery, może także uda się zmienić ustawienia synchronizacji konta IMAP. Kopia zapasowa zawiera prawdopodobnie stan taki jaki był w momencie jej wykonywania i nie jest uszkodzona.

28

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

W głównym katalogu z pocztą The Bat! tworzy wiele plików oraz podkatalogi poszczególnych kont i folderów wspólnych. Oto najważniejsze pliki (w nawiasach podano nazwy plików zaszyfrowanych, które występują w trybie pracy z szyfrowaniem):

• *.abd (*.ebd) – pliki książek adresowych;
• accorder.cfg (accorder.efg) – plik konfigurujący kolejność kont na liście w panelu kont;
• account.flb (account.elb) – plik konfiguracyjny dla folderów wspólnych;
• account.cfn (account.efn) – plik parametrów dla folderów wspólnych;
• account.log (account.eog) – zapis informacji o przenoszeniu wiadomości między folderami;
• account.qtb (account.etb) – plik zawierający wspólne szablony podręczne;
• account.srb (account.erb) – plik filtrów dla folderów wspólnych;
• AddrHistory.cdb (AddrHistory.edb) – plik zawierający historię wybieranych adresów;
• avconfig.ini (avgconfig.eni) – plik wtyczki programu antywirusowego (obecnie niespotykane);
• colors.ini (colors.eni) – plik definicji kolorów dla kolorowania wiadomości i folderów;
• config.cdb (config.edb) – plik definiujący gorące klawisze, tryby podglądu i zakładki listy wiadomości;
• events.cfg (events.efg) – plik konfiguracyjny Terminarza programu;
• EditorStyles.ini (EditorStyles.eni) – plik konfiguracyjny stylów edytora HTML;
• ex_log.txt – plik tekstowy dziennika błędów;
• FolderTabs.cdb (FolderTabs.edb) – plik konfiguracyjny zakładek drzewa folderów;
• groups.cfg (groups.efg) – plik kofiguracyjny dla grupowania kont użytkowników;
• ImgDlRules.txt (ImgDlRules.ext) – plik reguł pobierania obrazów zewnętrznych;
• shortcut.cfg (shortcut.efg) – plik konfiguracyjny skrótów klawiszowych w menu programu;
• smartbat.ini (smartbat.eni) – plik konfiguracyjny notatnika SmartBat;
• smartbat.txt (smartbat.ext) – główny plik notatnika SmartBat;
• smimernd.bin – plik tymczasowy używany przy szyfrowaniu (generacja liczb pseudolosowych);
• tbplugin.ini (tbplugin.eni) – plik konfiguracyjny zainstalowanych wtyczek programu;
tbuser.def (tbuser.eef) – plik konfiguracyjny ustawień interfejsu użytkownika;
• thebat32_Exceptions.log – plik dziennika błędów;
• userdept.ini (userdept.eni) – plik konfiguracyjny kont użytkowników.

W katalogach kont (mających nazwę takie jak nazwy kont) występują między innymi pliki:

• account.srb (account.erb) – plik filtrów danego konta;
• account.qtb (account.etb) – plik zawierający szablony podręczne danego konta.

Trochę to dziwne, że nie wyzerowały się ustawienia użytkownika po usunięciu pliku "tbuser.def". Być może jest to związane z błędami w starszej wersji programu, którą się posługujesz. Twój pomysł na dogranie ze starszej kopii zapasowej tylko ustawień własnych jest wart wypróbowania. Nic nie tracisz, a może się okazać, że będzie to skuteczne i wtedy bez obaw będzie można aktualizować program do najnowszej wersji.

Jeżeli takie rozwiązanie nic nie da, to druga Twoja propozycja na "czystą" instalację programu (po uprzednim usunięciu wersji starszej, w tym także wpisów z rejestru Windows) i odtworzenie samej poczty bez ustawień własnych może okazać się właściwa. Większość ustawień już po odtworzeniu samych folderów z pocztą ze starej kopii zapasowej można w tej nowej instalacji przywrócić wstawiając do głównego katalogu z pocztą wyżej wymienione pliki konfiguracyjne - trzeba je tylko wcześniej skopiować w bezpieczne miejsce ze starszej wersji (oczywiście, oprócz "tbuser.def").

29

(10 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Na stronie https://www.ritlabs.com/en/news/7621/ napisano wyraźnie:

What does the Smart Upgrade program mean? This program implies that all The Bat! v9 keys purchased from June 1, 2021 onwards will also be valid for The Bat! v10.

I dalej:

If you purchased The Bat! v9 license before June 1, 2021, you will not be able to participate in the Smart Upgrade program, however, we will provide you with a 70% discount to purchase the upgrade to The Bat! v10!

30

(5 odpowiedzi, napisanych Ogólne)

Sądzę, że mimo wszystko warto przejść na nowszą wersję (czyli 9.5) z wersji 8.8, ponieważ sporo błędów poprawiono, między innymi w interfejsie użytkownika. Nie musisz instalować programu "na czysto", wystarczy normalna instalacja i wszystko powinno być na swoim miejscu (jak zwykle pamiętaj o wcześniejszej kopii zapasowej).

Przed instalacją nowej wersji spróbuj przywrócić poprawne działanie paska szybkiego wyszukiwania w następujący sposób:

1. Na dysku w katalogu głównym z pocztą (najczęściej jest to Mail) odszukaj plik tbuser.def i przenieś go poza ten katalog.

2. Uruchom program - paski narzędziowe powinny powrócić do ustawień domyślnych.

3. Sprawdź jak działa wyszukiwanie i tworzenie zakładek - powinno działać poprawnie. Przeniesiony z katalogu głównego plik tbuser.def można usunąć.

4. Ustaw paski tak jak Ci wygodniej i zainstaluj nową wersję.